Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Naše služby

Získání dotace je velmi složitý a časově náročný úkol, který obsahuje celou řadu podmínek a postupů. Příprava projektu patří mezi velmi důležité fáze získání dotace, ale mnoho subjektů jim nevěnuje dostatečnou pozornost, což zpravidla vyústí neschválením předloženého projektu. Ale ani přiznáním dotace celý proces nekončí, a je potřeba zajistit dodržení podmínek udržitelnosti včetně příslušné administrace.

Klientům nabízíme spolupráci v různých oblastech. Zaměřujeme se na zpracování projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Rozvoj venkova a další. Dále se zabýváme čerpáním dotací z národních a regionálních programů podpory včetně „Kotlíkových dotací“ a Nové zelené úsporám.

Díky zkušenostem z dotačního prostředí jsme klientům schopni nabídnout komplexní spolupráci s vyřízením dotace. V tomto směru poskytujeme:

KONZULTACE

KONZULTACE


Našim stávajícím i novým klientům poskytujeme zdarma konzultace jejich projektových záměrů (tzv. audit dotačních příležitostí). Na základě prvního pohovoru vyhledáváme dotační tituly na míru klientům, následně je seznámíme s dotační výzvou a se všemi povinnostmi a náležitostmi, které obnáší.

REALIZACE

REALIZACE


Našim stávajícím i novým klientům poskytujeme zdarma konzultace jejich projektových záměrů (tzv. audit dotačních příležitostí). Na základě prvního pohovoru vyhledáváme dotační tituly na míru klientům, následně je seznámíme s dotační výzvou a se všemi povinnostmi a náležitostmi, které obnáší.

UDRŽITELNOST

UDRŽITELNOST


Našim stávajícím i novým klientům poskytujeme zdarma konzultace jejich projektových záměrů (tzv. audit dotačních příležitostí). Na základě prvního pohovoru vyhledáváme dotační tituly na míru klientům, následně je seznámíme s dotační výzvou a se všemi povinnostmi a náležitostmi, které obnáší.

Jak funguje proces získání dotace

Konzultace projektového záměru

Zdarma s Vámi projednáme Váš projektový záměr a prvotně vyhodnotíme Vaše možnosti na získání dotace, případně navrhneme vhodné úpravy. V případě nesrovnalosti Vašeho projektového záměru s aktuálními dotačními tituly navrhneme možná řešení.

Vyhledání vhodné dotační příležitosti

Na základě konkrétního projektového záměru na míru vybereme výzvu, která nejlépe vystihuje potřeby klienta. Seznámíme klienta s administrativní náročností a navrhneme další postup. Průběžně monitorujeme situaci na trhu a informujeme své klienty o zveřejněných dotačních příležitostech.

Zpracování žádosti včetně všech příloh

Obstaráváme veškeré administrativní úkony spojené se zpracováním žádosti o dotaci a spolupracujeme s klientem na zajištění všech potřebných příloh a na základě zplnomocnění zabezpečujeme komunikaci se všemi úřady, zainteresovanými v dané oblasti.

Odevzdání žádosti se všemi náležitostmi

Zpracováváme žádosti v různých elektronických prostředích (např. ISKP2014+, DIS ZAD), rovněž v tištěné formě. Zajistíme podání žádosti včetně všech požadovaných příloh ve stanoveném termínu. Kromě toho jsme schopni zajistit bezdlužnosti ze všech institucí.

Udržitelnost a monitorovací zprávy

Svým klientům poskytujeme i servis po realizaci projektového záměru a proplacení dotace. Nabízíme zpracování závěrečných vyúčtování a monitorovacích zpráv. Naši klienti mohou rovněž využít možnosti archivace potřebných dokumentů v rámci monitorovacího období.

Poskytujeme také přímou pomoc v konkrétních oblastech