Tag Archives: OPPIK

Kdy budou první výzvy z nových programů 2014-2020?

EU-flag
30.12.2014: Předběžné informace o prvních výzvách z programů 2014-2020 jsou již dostupné!

Předběžné informace najdete na této adrese: www.dotaceEU.cz/harmonogram-vyzev.

Na jednání Rady pro ESI fondy v září tohoto roku byla diskutována problematika schvalování programů a zahájení implementace programů v roce 2015. Pro zajištění informovanosti potenciálních žadatelů a dostatku času na přípravu projektových záměrů bylo dohodnuto, že do konce roku 2014 budou řídicími orgány připraveny předběžné harmonogramy vyhlašování výzev na následující rok a tyto harmonogramy budou zveřejněny.